Hamburger Menu
×
İletişim Formu

5G standartlarında yapılan iyileştirmelerin etkisiyle, birçok sektördeki işletmeler dijital dönüşümü hızlandıran ve üretkenliği, verimliliği ve güvenliği artıran kablosuz özel ağları uygulamaya koyuyor. Başarılı bir özel ağ tasarımı, uygulaması ve işletimi için kapsamlı test ve doğrulama kritik öneme sahiptir.Keysight'ın kapsamlı test çözümleri portföyü, ağ yaşam döngüsünün tüm aşamalarında özel ağ altyapısının oluşturulmasını, uygulanmasını ve işletilmesini kolaylaştırıyor. Özel ağ yaşam döngüsü detayları için TIKLAYINIZ.