Hamburger Menu
×
İletişim Formu

Sanayi ve Kamu Hizmetleri

Sanayi ve Kamu Hizmetleri

IT ve ICS/OT için Endüstriyel Siber Güvenlik

Geleneksel olarak, elektrik şebekesinin komuta ve kontrol altyapısı eski ve sektöre özel teknolojilere dayanıyordu.

Kamu hizmeti sektöründe ethernet teknolojisinin geniş ölçekte benimsenmesi, firmaların ağa bağlı ekipmanlarından dijital veri toplamasına olanak tanıyacaktır. Bu verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi, siber saldırıları savuşturmak ve enerji üretimi, ekipman işletimi ve hizmet sunumunun verimliliğini artırmak için çok önemli olacaktır. Ethernet teknolojisi  ve telekomünikasyon ağlarına olan bağımlılığın artması , IT ve ICS/OT ağlarındaki trafiği inceleme ve izleme gereksinimlerini artırmaktadır.

Kamu hizmetleri, stratejik değişimin eşzamanlı itici gücünden kaynaklanan benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıyadır:

  • Siber güvenlik tehditleri - Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ABD elektrik şebekesinin siber savunmasındaki zayıflıkları test ediyor
  • Akıllı Şebekenin Ortaya Çıkışı - Yeni nesil dijital kontroller, bilgisayarlar, veriler ve internet erişimi
  • Değişen Enerji Karması - Gazla çalışan santraller ve yenilenebilir kaynaklar ((güneş/hidro/biyokütle/rüzgar) kömürün yerini alıyor

Bu sorunlarla başa çıkma için güvenlik savunmalarının sürekli olarak test edilmesi gerekmektedir.  

Simüle edilmiş trafik ile altyapınızı ölçekli olarak test edin, ihlal ve saldırı simülasyonu ile güvenliği doğrulayın ve görünürlük kazandırın. 

ICS/OT SCADA Mimarinizin Neden Görünürlüğe İhtiyacı Var?

Bir zamanlar ICS ortamını fiziksel olarak kurumsal ağdan uzak tutmak ICS siber güvenlik stratejisinin önemli bir bileşeniydi. Ve yıllarca işe yaradı.Ancak, hemen hemen her şeyin internete bağlı olduğu bir dünyada bu durum artık değişti. ICS için güçlü bir siber güvenlik stratejisi artık hangi ağ trafiğinin aktığını görebilmeyi de içermelidir. Tüm ağınızın içinde hem IT kurumsal ağı hem de OT operasyonel teknoloji ağı olmalıdır. Ve biz buna Ağ Görünürlüğü diyoruz. Neden mi?

Çünkü göremediğiniz şeyi koruyamazsınız. 

Detaylar için tıklayınız.

Elektrik Enerjisi Sektörü için Siber Güvenlik Uyumluluğunun Sağlanması

Operasyonel teknoloji (OT) ağları ve Endüstriyel Kontrol Sistemleri (ICS), IT ağları ile giderek daha fazla birbirine bağlanmaktadır. Bu birbirine bağlılık, aşağıdakiler nedeniyle ICS/OT saldırı yüzeyini artırmıştır:

  • Tescilli cihazlar ve sensörler
  • Suçlu ve ulus-devlet aktörleri tarafından kritik altyapının kontrolünü ele geçirmek için özel saldırılar yoluyla kötü amaçlı yazılım eklenmesi
  • Gevşek güvenlik süreçlerine sahip olabilecek yükleniciler için üçüncü taraf uzaktan erişim

NERC CIP, yüksek voltajlı elektrik iletimi ve enerji üretimi için zorunlu güvenlik standartlarıdır. CIP-005, CIP-007 ve CIP-010, kamu hizmetlerinin tesis ve trafo merkezi düzeyinde ağ trafiği verilerini toplamasını ve arşivlemesini gerektirir. Ağ muslukları, SCADA ağının birden fazla seviyesindeki enerji santrallerine ve trafo merkezlerine yerleştirilebilir. Span portlarının aksine, Network Taps paketleri düşürmez, programlama gerektirmez ve ihtiyaç duyduğunuz yere kurulabilir. 

Detaylar için tıklayınız.

IT, OT ve Endüstriyel IOT'ye Hazır mı?

Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) hızla büyümesi, hızla büyüyen endüstriyel IoT sektörünü de kapsıyor ancak geleneksel IT ekipleri buna hazır mı? Operasyonel ve bilgi teknolojisi sistemlerinin (OT ve BT) entegrasyonunun daha önce hiç görülmemiş siber güvenlik risklerini nasıl ortaya çıkardığını ve bu konuda neler yapılması gerektiği önem kazanmaktadır.  

Yeni trendleri ve zorlukları gözden geçirecek ve ağa bağlı tüm cihazlarda tam görünürlüğü nasıl elde edeceğinizi;  görünürlüğün petrol ve gaz, kamu hizmeti, üretim, akıllı şehirler ve denizcilik ağ altyapılarının ihtiyaçlarını karşılamak için güvenlik ve kontrolü nasıl desteklediğini öğrenmek için tıklayınız.